سوال
#دفع_بلا_از_قم_ویروس_کرونا🤔#پرسش❔با توجه به شیوع ویروس کرونا در قم جواب این حدیث چیست ❗️ امام صادق فرمود:«اذا عَمَّتِ الْبُلْدانَ الْفِتَنُ فَعَلَیکمْ بِقُمْ وَحَوالیها وَنَواحیها فَانَّ الْبَلاءَ مَدْفُوعٌ عَنْها ؛ هنگامی که فتنه ها همه شهرها را فرا بگیرد به قم و اطراف آن ...
0
2 سال 0 پاسخ ها 146 دیده شده

سوال
#ویروس_کرونا_فلسفه_شیوع🤔#پرسش❔جریان این کرونا که آمده است چیست ❗️بلا است ، امتحان است ، انتقام است جریانش چیست ❗️❗️💠#پاسخ💠👌در حدیث پر معنایی علی علیه السلام ،فلسفه بروز بلاها و ناگواری ها را چنین بیان می کند که ؛« بلاها براى ظالم ...
0
2 سال 0 پاسخ ها 170 دیده شده

سوال
#اجل_حتمی_غیر_حتمی_ ویروس_کرونا🤔#پرسش« هیچ کس جز به فرمان خدا نخواهد مرد ، که زمان مرگ هرکس در لوح و قضای الهی به وقت معین ثبت شده است ...» ( قرآن سوره آل عمران آیه ۱۴۵)🔸معنی آیه مذکور آنست که انسانها را ...
0
2 سال 0 پاسخ ها 308 دیده شده

سوال
#درمان_کرونا_الکل🤔#پرسش❔به لحظات ملکوتى صدور حکم حلالیت الکل توسط متولیان دین اسلام نزدیک میشویم. در واقع ویروس کرونا اثبات کرد که: کشف زکریا رازى خاصیتش از تمامى امامان و امامزادگان و پیامبران و کتابهاى مذهبى بیشتر است ❗️❗️💠#پاسخ💠👌الکل با توجه به خاصیت مست ...
0
2 سال 0 پاسخ ها 123 دیده شده

سوال
#صدقه_دفع_ویروس_کرونا🤔#پرسش❔عده ای شبهه می کنن که با شیوع کرونا روشن شد که صدقه هفتاد نوع بلا را دفع نمی کند و آخوندها عمری به ما دروغ می گفتند ❗️پاسخ چیست ❕❕💠#پاسخ💠👌در آیات و روایات اسلامى تأکید فراوانى بر انفاق و ...
0
2 سال 0 پاسخ ها 179 دیده شده