سوال
پرسش :❓در زن ستیزی علی بن ابیطالب همین بس که حتی از سلام کردن به زنان نهی می‌کند!متن حدیث: امام صادق از پدر بزرگوارش از على روایت کند که فرمود: به زن سلام نکن. منبع: مشکاه الأنوار؛ تألیف شیخ طبرسی، جلد۱، ...
0
3 ماه 0 پاسخ ها 94 دیده شده

سوال
پرسش :❓امام پنجم شیعیان، انسانى پرخور بوده و ادعاى روزه گرفتن فراوان ائمه، جعل تاریخ میباشد !!!!▪️احمد بن محمد بن خالد البرقی از علماى نامدار شیعه در ص ۴۶٢ از جلد ٢ کتاب المحاسن روایتى را از زبان بزرگترین محدث ...
0
3 ماه 0 پاسخ ها 43 دیده شده

سوال
پرسش :❓ثواب خوردن تکه نانِ واقع در مستراح نزد مسلمانان !!!#ترجمه_فارسی:امام باقر وارد بیت الخلا (مستراح) شد و لقمه نانى را یافت که در کنار آن محل افتاده بود پس آن را برداشته و شست و به غلام خدمتگارى که ...
0
3 ماه 0 پاسخ ها 55 دیده شده

سوال
پرسش :❓حتی لاشه حیوانات هم از دست فقها و متکلمین شیعه در امان نیستند !مرجع شیعه ، سیستانی میگوید :سکس با حیوان ، اگر مُرده باشد جایز است!📓 نام کتاب : منهاج الصالحین - العبادات - المعاملات / ...
0
3 ماه 0 پاسخ ها 81 دیده شده

سوال
پاسخ به شبهه وهابی پیرامون تضاد در روایات حدث بودن " ودی "!!!!!پرسش :❓ اگر کسی باوجود استبراء از بول؛ باز هم رطوبتی از آلتش خارج شد؛ چه کند؟ باید دوباره وضو بگیرد؟🔺 امام صادق : خیر. نباید مجدّداً وضو ...
0
5 ماه 0 پاسخ ها 73 دیده شده

سوال
پرسش :❓ اگر کسی لباسش نجس شد و نتوانست تطهیر کند، باید چگونه نماز بخواند؟🔺 امام کاظم : باید با همان لباس، نماز بخواند. و نباید لخت شود. 🔺 امام صادق : نباید با همان لباس، نماز بخواند. و باید ...
0
5 ماه 0 پاسخ ها 55 دیده شده

سوال
پرسش :اگر کسی در لباسی نماز خواند که نمی‌دانست نجس است؛ و بعد از نمازش متوجه شد نجس بوده، باید چه کند؟امام صادق : نمازش باطل است. باید اعاده کند. امام صادق : نمازش صحیح است. نباید اعاده ...
0
6 ماه 0 پاسخ ها 66 دیده شده