بی حجابی همسران پیامبر و غیرت عمر !!!

سوال

پرسش

قابل توجه مسلمین ناآگاهی که بی‌حجابی را مساوی با بی‌بند و باری می‌دانند: زنان محمد هم تا قبل از نزول حجاب بی‌حجاب بودند!

[صحیح بخاری-حدیث شماره ۶۲۴۰] ← عمربن‌خطاب به رسول‌الله می‌گفت: زنان خود را در حجاب کن. آن حضرت این‌کار را نکرد! زنان پیامبر شبانگاه برای قضای حاجت به سوی مناصع (محل قضای حاجت) می‌رفتند. سوده بنت ضمعه (از زنان پیامبر) بیرون رفت و او زنی بلند قامت بود. عمربن‌خطاب که با مردم نشسته بود او را دید و‌ گفت: «ای سوده! تو را شناختم!». عمر به نزول آیه حجاب بسیار علاقه‌مند بود. سپس الله آیه حجاب را بر محمد نازل کرد!

آیا زنان محمد نیز بی‌بند و بار بودند که حجاب نمی‌کردند؟!
آیا محمد نیز بی‌غیرت بود که در مقابل اصرار دیگران به صدور دستور حجاب مخالفت میکرد

#پاسخ:

نقل فوق از نقلهای جعلی اهلسنت است که آنان از روی فضیلت سازی برای عمر ، آن را جعل کرده اند ، چنان که روایات بسیاری برای فضیلت سازی خلفا جعل کرده تا جایی که این مساله مورد اعتراض علمای بزرگشان واقع شده است ، چنان که فیروز آبادی در خاتمه کتاب « سفر السعاده » ، ابوابی را گشوده است و مفصلا احادیث جعلی در فضائل ابوبکر و عمر را مورد نقد و رد قرار می دهد ؛

سفر السعاده ج ۲ ص ۲۱۱

همینطور ، عجلونی در « کشف الخفاء » ، ج ۲ ص ۴۱۹ ، روایات جعلی اهلسنت در فضائل خلفا را مورد نقد و اعتراض قرار می دهد ، و همینطور ابن القیم در « المنار المنیف ، ص ۱۱۵ »

تهاونوی می گوید ؛

« ما می دانیم که جاعلان حدیث ، دروغ و جعل کرده اند ، در کثیری از فضائلی که در مورد ابوبکر و عمر و عثمان ، روایت می شود » « نحن نعلم انهم کذبوا فی کثیر مما یروونه فی فضائل ابی بکر و عمر و عثمان »

قواعد فی علوم الحدیث ص ۴۴۴

نقل مورد استناد معاند هم از نقلهای جعلی اهلسنت است که وانمود می کند که عمر در جریان سوده که برای قضای حاجت به محلی خلوت رفته بود ، متعرض او می شود و آیه حجاب در این جریان نازل می شود ، اما از آنجایی که دروغگو کم حافظه است ، در روایت جعلی دیگر ، مدعی می شوند که آیه حجاب به امر عمر در جریانی دیگر نازل شد ، چنان که نقل می کنند ؛

« عمر گفت یا رسول الله ، انسانهای نیک و بد بر تو وارد می شوند ، کاش همسرانت را دستور به حجاب می دادی ، پس خداوند آیه حجاب را نازل کرد »

صحیح بخاری ج ۶ ص ۱۴۸

باید از جاعلان حدیث اهلسنت پرسید که آیه حجاب در جریان فوق نازل شد یا جریان سوده

باز در نقل دیگری ، خودشان تصریح می کنند که اساسا جریان نزول آیه حجاب ، ارتباطی با جریانات فوق و عمر بن خطاب نداشته است ، انس می گوید ؛

« من داناترین مردم به آیه حجاب می باشم ، شبی که رسول خدا با زینب ازدواج کرد ، غذائی درست کرد ، مردم پس از خوردن غذا نشسته و صحبت می کردند ، خداوند آیه حجاب را نازل کرد »

صحیح بخاری ج ۶ ص ۵۰ _ ج ۸ ص ۶۵ _ صحیح مسلم ج ۲ ص ۵۲

اساسا مطابق نقلهای اهلسنت ، پیامبر گرامی در منزل خود « بیت الخلاء » و « دستشویی » داشته است و نیازی نبوده که همسران او برای دستشویی به خارج منزل بروند و مورد اعتراض عمر واقع شوند و آیه حجاب نازل شود

بخاری نقل می کند ؛

« پیامبر وقتی وارد بیت الخلاء می شد ، می فرمود : اللهم انی اعوذ بک من الخبث و الخبائث … »

صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۵

مسلم نقل می کند ؛

« وقتی وارد کنیف و مستراح می شد ، می گفت اللهم انی اعوذ بک من الخبث و الخبائث » « اذا دخل الکنیف … »

صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۵

ابن عمر می گوید ؛

« وارد خانه حفصه شدم و مستراح و توالت پیامبر را دیدم » « دخلت بیت حفصه …فرایت کنیف رسول الله ‌…. »

سنن بیهقی ج ۱ ص ۹۳

بنابراین با توجه به این که همسران پیامبر ، هریک در خانه خود ، مستراح داشته اند ، کذب جاعل حدیث که مدعی شده بود که همسران پیامبر بی حجاب برای دستشویی به بیرون منزل می رفتند و مورد اعتراض عمر واقع شدند ، روشن می شود .

اهلسنت در جریان آیه حجاب ، پیامبر را بی غیرت معرفی می کنند و عمر را غیرتمند ، تا جایی که هر چه عمر به پیامبر می گفت که به زنانت بگو ، حجاب را نگاه دارند ، پیامبر گوش نمی داد ❗️چنان که نقل می کنند ؛

« عمر به پیامبر می گفت که زنانت را در حجاب کن ، پیامبر به حرف او گوش نمیداد ، وحی موافق رای عمر نازل شد و پیامبر را امر کرد که زنانش را در حجاب وارد کند » « و امر الله تعالی نبیه ان یحجب نساءه »

صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۶

در حالی که خود اهلسنت نقل کرده اند که پیامبر گرامی ، غیورترین افراد بوده است ، چنان که بخاری نقل می کند که پیامبر گرامی می فرمود ؛

« من از سعد ، غیورترم و خداوند از من غیور تر است » « لانا اغیر منه و الله اغیر منی »

صحیح بخاری ج ۶ ص ۱۵۶

می بینیم که پیامبر گرامی خودش را با غیرت ترین افراد معرفی می کند که تنها خداوند است که از نظر غیرت ، از پیامبر گرامی بالاتر است ، و اساسا معقول نیست که پیامبری که خداوند در وصفش می گوید ؛

«تو دارای خلق و خوی عظیم و برجسته ای هستی» (قلم ۴ ) و می فرماید ؛« برای شما در زندگی و اخلاق رسول خدا اسوه نیکویی است» ( احزاب ۲۱ )

نسبت به حجاب زنانش بی غیرت باشد و عمر در این مساله از او با غیرت تر بوده و به پیامبر اعتراض کند که تو چرا غیرت نداری

و از سوی دیگر ، چگونه عمر از پیامبر هم با غیرت تر می تواند باشد ، در حالی که زنان مسلمان را می زد ، به گونه ای که حجاب از سرشان می افتاد چنان که نقل می کنند ؛

« چون خالد بن ولید مرد ، زنها در خانه میمونه جمع شدند و شروع کردند به گریه کردن ، عمر آمد و شروع به زدن آنها با شلّاقش ، روسرى یکى از آنها افتاد، گفتند اى رهبر مسلمین روسرى او افتاد، گفت ول کنید او را که برایش احترامى نیست و او تعجب میکرد از گفته او (لا حرمه لها) احترامى براى او نیست »

کنزالعمال ج ۱۵ ص ۷۳۰

بنابراین ، نقل مورد استناد معاند از کتب اهلسنت ، طبق سایر روایات اهلسنت ، جعلی و مردود بوده است و هیچگاه پیامبر گرامی ص که غیورترین افراد بوده است ، نسبت به حجاب و پوشش زنان خود بی تفاوت نبوده است ، چنان که خود پیامبر ص می فرمود ؛

« پدرم ابراهیم با غیرت بود و من با غیرت تر از اویم ، خدا بینی مومنی را که غیرت ندارد به خاک مالد »

بحار الانوار ج ۱۰۳ ص ۲۴۸

#پرسمان_اعتقادی
@Rahnamye_Behesht
#سایت_ما

ipasookh.ir

0
کارشناس2 1 سال 0 پاسخ ها 328 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ