حضرت فاطمه برترین زنان عالم است یا حضرت مریم

سوال

پرسش

❓خداوند در مورد حضرت مریم می فرماید:

« ای مریم خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام جهانیان برتری داده است واصطفاک علی نساء العالمین » ( ال عمران ۴۲)

❔چگونه می گوییم فاطمه برترین زنان جهان است در حالی که خدا می گوید مریم برترین است❓

پاسخ:

همین سوال از امامان نیز پرسیده می شد و آن بزرگواران جواب کافی و لازم را می دادند.

مفضل می گوید:

« به امام صادق گفتم که به من درباره سخن رسول خدا توضیح فرمایید که فرمود فاطمه سرور زنان جهانیان است .آیا منظور ایشان آن بوده که زهرا سرور زنان امت پیامبر است؟

❗️امام پاسخ داد:

« آن مریم بوده است که سرور زنان زمان خودش تلقی می شده است اما فاطمه سرور زنان جهانیان است از اولین آنان گرفته تا آخرین آنها»

معانی الاخبار ص۱۰۷

پیامبر گرامی فرمود:

« مریم سرور و سیده زنان زمان خودش بوده است اما دخترم فاطمه سیده زنان عالمین است از اولین آنان تا آخرین آنها»

بحار الانوار ج۴۳ ص۲۴

❗️در تفسیر نمونه آمده است:

« هیچ منافاتی ندارد که کلمه « العالمین» ( برای مریم به معنای مردم زمان خودش به کار رفته باشد ) زیرا این کلمه در قرآن و عبارات معمولی به معنی مردمی که در یک عصر و زمان زندگی می کنند آمده است چنان که درباره بنی اسرائیل می خوانیم :« انی فضلتکم علی العالمین» « من شما را بر جهانیان برتری دادم» که بدیهی است منظور برتری بر مردم عصر خود بوده است ( نه تمام جهانیان تا روز قیامت که مسلمین را هم شامل شود)»

تفسیر نمونه ج۲ ص۵۴۲

این که حضرت زهرا سرور زنان جهانیان است در روایات اهل سنت هم مورد اشاره قرار گرفته است.

❗️بخاری روایت می کند که پیامبر گرامی به حضرت زهرا عرضه داشت:

« آیا راضی نمی شوی که تو سرور زنان بهشت و سرور زنان مومنین هستی»

صحیح بخاری ج۶ ص۶۳ و ج۱۰ ص۷۶

وفرمود:

« تو سیده زنان جهانیان هستی»

خصائص نسائی ص۳۴

وفرمود:

« آیا راضی نمی شوی که تو سیده و سرور تمام زنان مومنین و زنان این امت هستی»

صحیح مسلم ج۴ ص۱۹۰۶

سنن ترمذی ج۳ ص۱۳۱

سنن نسائی ج۵ ص۹۶

وفرمود:

« برترین زنان شما فاطمه است»

کنزالعمال ج۶ ص۲۱۷

پرسمان اعتقادی

0
کارشناس2 2 سال 0 پاسخ ها 129 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ