طالع بینی حضرت ابراهیم(علیه السلام)

سوال

پرسش

❓طالع بینی ابراهیم

➖فَنَظَرَ نَظْرَهً فِی النُّجُومِ ﴿۸۸﴾فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ ﴿۸۹ صافات﴾
ترجمه: پس نظرى به ستارگان افکند (۸۸) و گفت من کسالت دارم (۸۹)

ابراهیم برای نرفتن به همراه مردم برای مراسم عید، نگاهی به ستارگان کرد و گفت من مریضم. این امر طالع بینی ابراهیم را از نجوم نشان می دهد و صحبتی هم در نفی این عمل ابراهیم در قرآن و سنت نشده است. در حالیکه می دانیم طالع بینی امری خرافی و غلط است.

پاسخ:

در تفسیر نمونه چنین آمده است:

۱ پاسخ این اشکال با توجه به اعتقادات مردم بابل و رسوم و عادات آنها روشن است زیرا آنها در علم نجوم مطالعاتی داشتند و حتی می گویند بتهای آنها نیز « هیاکل» ستارگان بود و به این خاطر به آنها احترام می گذاشتند که سمبل ستارگان بودند.

❗️البته در کنار اطلاعات نجومی ، خرافات بسیار ی نیز در این زمینه در میان آنها شایع بود از جمله اینکه ستارگان را در سرنوشت خود موثر می دانستند و از آنها خیر و برکت می طلبیدند و از وضع آنها بر حوادث آینده استدلال می کردند.

ابراهیم برای اینکه آنها را متقاعد کند طبق رسوم آنها نگاهی به ستارگان آسمان افکند تا چنان تصور کنند که پیش بینی بیماری خود را از مطالعه اوضاع کواکب کرده است و قانع شوند .

۲ احتمال دیگر آن است که ابراهیم می خواست از حرکت ستارگان بیماری خود را دقیقا دریابد زیرا یک نوع بیماری همچون تب نوبه ای در فواصل زمانی خاصی به سراغش می آمد و منظور از جمله انی سقیم این است که بر اساس شناخت زمان و فواصل که برایم از اوضاع ستارگان حاصل شد زمان و فصل بیماری من فرا رسیده است و من از همراهی با شما معذور هستم و این قضیه ربطی به طالع بینی ندارد و تشخیص زمان و فصل بر اساس حرکت ستارگان است .

تفسیر نمونه ج۱۹ ص۹۱

۳ احتمال دیگری که در المیزان آمده است این است؛

« نگاه کردن ابراهیم به ستارگان و خبر دادن از مریضی خود از باب معاریض کلام بوده است و معاریض عبارت است از اینکه گوینده چیزی را بگوید که شنونده از ظاهر آن معنایی بفهمد و خود او معنای دیگری اراده کند .نظر کردن ابراهیم در ستارگان مانند نظر کردن موحد در صنع خدا بوده است تا از آن بر وجود خدا و یکتایی او استدلال کند ولی مردم خیال کردند که نظر کردن او مثل نظر کردن منجم ها است که می خواهد از وضع ستارگان بر پیش آمدن حوادثی استدلال کند .

ترجمه المیزان ج۱۷ ص۲۲۴

❗️البته احتمال اول و دوم مناسبتر است .

پرسمان اعتقادی

0
کارشناس2 2 سال 0 پاسخ ها 665 دیده شده -1

ارسال یک پاسخ