فلسفه پرداخت زکات فطره

سوال

پرسش

❔فلسفه پرداخت زکات #فطره چیست ❕❕

پاسخ:

آنچه از روایات در مورد فلسفه پرداخت زکات #فطره به دست می آید این موارد است ؛

۱زکات فطره سبب #تکمیل شدن روزه می گردد؛

امام #صادق علیه السلام فرمود ؛

« زکات فطره سبب اتمام و تکمیل شدن #روزه می گردد چنان که صلوات بر پیامبر ( و آلش ) سبب اتمام نماز می گردد زیرا کسی که روزه بگیرد و عمدا زکات فطره را پرداخت نکند ، گویی اساسا روزه نگرفته است و همینطور کسی که در نماز بر محمد ( و آلش ) صلوات نفرستد ، #نمازی برای او نوشته نمی شود »

#الفقیه ج۲ ص۱۸۳

و #فرمود ؛

« کسی که روزه اش را به قول یا عمل #صالحی خاتمه دهد ، خداوند روزه اش را قبول می کند .

سوال شد قول و عمل #صالح چیست ؟

امام علیه السلام فرمود ؛ قول صالح شهادت ان لا اله الا الله و عمل صالح پرداخت زکات #فطره است »

#معانی الاخبار ص۲۳۵

۲پرداخت زکات فطره سبب حفظ جان اعضای #خانواده می گردد؛

نقل است که امام #صادق علیه السلام خطاب به یکی از اصحاب فرمود ؛

« برو و از عیال ما و (تمام نانخواران) زکات #فطره را پرداخت کن و هیچیک از آنان را فراموش نکن زیرا اگر انسانی از آنان را #فراموش کنی از #مرگ بر او می ترسم »

#الکافی ج۴ ص۱۷۴

#وسائل الشیعه ج۹ ص۲۳۸

و #فرمود ؛

« زکات فطره بر هر مسلمانی واجب است ، اگر کسی آن را پرداخت نکند ، ترس #مرگ در مورد او می رود »

#مستدرک الوسائل ج۷ ص۱۳۸

۳پرداخت زکات فطره سبب پاکسازی و #تزکیه روح آدمی از پلیدی ها می شود ؛

#خداوند می فرماید ؛

« مسلما رستگار می شود ، کسی که خود را #تزکیه کند »

#الاعلی ۱۴

امام #صادق علیه السلام فرمود ؛

« پرداخت زکات #فطره است که سبب تزکیه و پاکسازی روح می شود »

دعائم الاسلام ج۱ ص۲۶۶

#خداوند نیز می فرماید ؛

« از اموال آنان صدقه ای ( زکات ) بگیر تا آنها را به وسیله آن پاکسازی و #تزکیه کنی »

توبه ۱۰۳

#پرسمان_اعتقادی

#ایتا

http://eitaa.com/joinchat/304152577C9f840da185

#در_سروش

https://sapp.ir/poorseman

0
کارشناس2 2 سال 0 پاسخ ها 136 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ